Beheer

De Pairi Daiza Foundation is een stichting van openbaar nut opgericht conform aan de wet van 27 juni 1921 en is volledig onafhankelijk van de NV Pairi Daiza.

De statuten van de Pairi Daiza Foundation zijn gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

Onze Raad van Bestuur legt de krachtlijnen vast van het beleid van de Pairi Daiza Foundation. Ze wordt momenteel voorgezeten door de heer Eric Domb en bestaat uit personen met verschillende culturele, sociale, politieke en filosofische strekkingen.

Het mandaat van bestuurder van de Pairi Daiza Foundation is onbezoldigd.