Herintroduceren van Spix' Ara's in de natuur

Het herintroduceren van planten- en diersoorten in hun natuurlijke biotoop

Herintroduceren van Spix' Ara's in de natuur

Vorig project

De Spix’ Ara is al bijna 20 jaar uitgestorven in de natuur. Samen met de Braziliaanse overheid en onze Duitse collega’s van de stichting ACTP, wil Pairi Daiza deze prachtige vogels beschermen, ermee kweken en ze binnen enkele maanden tijd vrijlaten in natuurreservaten in Brazilië! Een wereldprimeur, die zonder uw hulp en grote of kleine steun niet mogelijk is! Elk gebaar telt! Elke bijdrage brengt ons een stap dichter bij het herintroduceren van de Spix’ Ara’s in hun natuurlijke habitat. Bedankt iedereen!

 

Deze blauwe papegaai leefde oorspronkelijk in de vallei van de São Francisco-rivier in Brazilië, maar komt sinds 2000 officieel niet meer in het wild voor. In een Memorandum of Understanding dat in Pairi Daiza werd ondertekend, wordt de herintroductie van deze soort in zijn natuurlijke habitat in Zuid-Amerika aangekondigd. Deze wereldprimeur staat gepland voor 2019/2020.

 

Vier mensen zetten hun handtekening onder dit historische partnerschap:

• dhr. Edson Duarte, Braziliaanse minister van Milieu;

• dhr. Martin Guth, Algemeen Directeur van de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP, Berlijn, Duitsland);

• dhr. Ricardo Soavinski, Voorzitter van het Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, Brasilia, Brazilië);

• dhr. Eric Domb, Voorzitter van de Pairi Daiza Foundation (PDF, Brugelette, België).

 

Vijf doelstellingen voor een wereldprimeur:

• de Spix’ ara’s worden in Pairi Daiza aan de wereld getoond;

• bouw van een centrum voor behoud en voortplanting van de Spix’ ara in Pairi Daiza;

• restauratie en bescherming van het natuurlijke habitat van de Spix’ ara in de caatinga (Brazilië);

• bouw en beheer van een centrum voor acclimatisatie in Brazilië met het oog op een gemoedelijke en stapsgewijze herintroductie van de Spix’ ara in zijn natuurlijke habitat;

• herintroductie van de Spix’ ara in de vrije natuur.

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE SPIX’ ARA DECENNIALANG GEJAAGD GERED DOOR VOGELLIEFHEBBERS

Maar weinigen hebben het geluk gehad een Spix’ ara te kunnen benaderen, observeren of horen zingen. Wel hebben we de kans ze op het grote scherm of op de televisie te zien in de animatiefilm Rio van 20th Century Fox. De twee hoofdpersonages uit de film, Blu en Jewel, zijn Spix’ ara’s die door jagers worden opgejaagd en met uitsterven bedreigd zijn. Het script is gebaseerd op de werkelijke geschiedenis van de Spix’ ara’s. Een levende Spix’ ara is voor het grote publiek echter een zeldzaamheid; tot zondag was de zoo van Singapore de enige plek ter wereld waar bezoekers een koppeltje Spix’ ara’s konden bezoeken.

Vanaf vandaag kunnen bezoekers ook in Pairi Daiza terecht om deze prachtige vogels te bewonderen. In de Jardin des Mondes verblijven vier Spix’ ara’s in een speciaal voor hen ingerichte volière. De Spix’ ara is een betrekkelijk kleine (tussen 50 en 60 centimeter) en lichte (minder dan 400 gram) papegaai die wordt gekenmerkt door zijn prachtige veren in verschillende tinten blauw, de blauwe cirkels rond zijn ogen en een witte lijn op zijn snavel. Hij leeft (of leefde, zoals we nu moeten zeggen) in Caatinga, een steppeachtig gebied in het noordoosten van Brazilië, en werd in het begin van de 19e eeuw ontdekt door de Duitse natuurwetenschapper Johann Baptist von Spix.

 

60 in 1975, 4 in 1984, 2 in 1995. Sinds 2000 geen Spix’ ara’s meer in het wild!

Decennialang nam de Spix’ ara-populatie onverbiddelijk af. De schuldige was, zoals wel vaker het geval is, de mens. Gedurende lange tijd heeft de mens op deze vogel gejaagd om er sierstukken van te maken en heeft hij langzaamaan het natuurlijke habitat van deze vogel vernietigd door de bossen langs de rivier om te vormen tot landbouwgrond. In het midden van de jaren 1970 werd het aantal Spix’ ara’s dat in de vrije natuur voorkwam nog slechts op een zestigtal geschat. Enkele jaren later, in 1984, werden nog slechts vier Spix’ ara’s in het wild waargenomen. Hun aantal was zo klein dat het volledige uitsterven van de soort nog slechts een kwestie van tijd was. Het doek viel definitief in 1989 toen experts aankondigden dat de laatste Spix’ ara’s ‘gevangen’ waren door stropers die zich lieten verleiden door de duizenden dollars die ze konden verdienen per vogel... Helaas betekende dit dat de Spix’ ara niet meer in het wild voorkwam.

Zoals in een uitzichtloos gevecht gaf de soort weer even een teken van leven toen in de jaren 1990 als bij wonder een mannetje verscheen in Caatinga. Wetenschappers probeerden hem aan een vrouwtje te koppelen in de hoop dat ze zouden gaan paren. In 1995 ging een particulier die een vrouwelijke baby-ara had gekocht, ermee akkoord om haar toe te vertrouwen aan de wetenschappers en haar vrij te laten in de natuur. Maar het sprookje mocht niet zijn. Het mannetje, dat ondertussen zijn oog had laten vallen op een vrouwtjes-ara van een andere soort, had geen oog meer voor het pas vrijgelaten vrouwtje. Zij werd enkele jaren later in haar eentje dood teruggevonden. Vermoedelijk was ze tegen een hoogspanningslijn gevlogen. Het mannetje heeft nooit nog een teken van leven gegeven. De soort is voor de tweede keer officieel uitgestorven in de vrije natuur.

 

Een populatie in gevangenschap ontvangen in Qatar en vervolgens in Duitsland

Het is het begin van de jaren 2000. De situatie kan nauwelijks nog kritieker worden voor de Spix’ ara. In het wild komt de soort niet meer voor en de enige overblijvende Spix’ ara’s zijn gevangengenomen door stropers en leven bij particulieren, vaak in het geheim. Maar weinig mensen zien de toekomst rooskleurig in voor deze soort. Eén man gelooft echter wel nog en gaat de uitdaging om de ara’s te redden aan. Die man is sjeik Saud bin Mohammed Al-Thani, oud-minister van Cultuur van Qatar en eigenaar van een centrum voor het behoud van bedreigde diersoorten in Doha, de Al Wabra Wildlife Preservation. Omringd door prominente zoölogen (waarvan dr. Tim Bouts, vandaag zoologisch directeur bij Pairi Diaza) opent deze vogelliefhebber – op vredelievende wijze – de jacht op de ara’s die zowat overal ter wereld in gevangenschap leven bij particulieren. Hij wil hun eigenaars overtuigen de ara’s aan hem toe te vertrouwen om zo de soort te redden. Naarmate de jaren verstrijken verzamelt hij alsmaar meer Spix’ ara’s op dezelfde locatie. Een handvol na een paar maanden, enkele tientallen na een paar jaren. In 2014 had hij er meer dan ... 120. Velen van hen zijn in Qatar geboren dankzij de voortplantingsprogramma’s die ter plaatse werden ontwikkeld. Op twee na zijn deze ara’s nooit aan het publiek getoond. Alleen de zoo van Singapore kreeg toestemming om er twee te verwelkomen om aan bezoekers te tonen. Een kwam van ACTP en de ander van Al Wabra.

Na het overlijden van sjeik Saud bin Mohammed Al-Thani in 2014 wilden zijn kinderen dat de laatste Spix’ ara’s ter wereld naar andere vogelliefhebbers zouden gaan. Het ultieme doel was deze blauwe papegaaien weer vrij te laten in hun natuurlijke habitat. De stichting ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots) in Berlijn heeft de vogels opgevangen. En blijk van vertrouwen van Al Wabra. ACTP kweekte op dat moment al enkele jaren Spix’ aras. Een sterke samenwerking bestond al tussen beide instituties. Hun gedeelde passie en wederzijds vertrouwen heeft het verhuis mogelijk gemaakt. Bij ACTP verblijven de ara’s in de beste omstandigheden en blijven ze zich ontwikkelen, omringd door de grootste papegaaiexperts. De ara’s zijn zich sindsdien blijven voortplanten in Berlijn. Vandaag leven er 140 Spix’ ara’s bij ACTP. Andere ara’s leven in een centrum van de Braziliaanse overheid (11), in Singapour (2) en vanaf hedeb in Pairi Daiza (4).

 

Verenigd voor een wereldwijde primeur de Spix’ ara herintroduceren in zijn natuurlijke habitat

Dankzij het werk van de Braziliaanse overheid, de Al Wabra Wildlife Preservation, de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), het Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) en de Pairi Daiza Foundation is vandaag het moment aangebroken waarop de Spix’ ara’s hun vrijheid weer helemaal terugkrijgen. Nu kunnen ze in hun natuurlijke habitat een papegaaienpopulatie opbouwen die beschermd en groot genoeg is om hun overleving en de ontwikkeling van de soort te garanderen binnen het ecosysteem waaruit ze nooit hadden mogen verdwijnen. Als dit project een succes wordt, zal het een wereldwijde primeur zijn. Nog nooit eerder heeft de mens een dier dat in het wild niet meer voorkwam, geherintroduceerd in zijn natuurlijke habitat. Om dit te verwezenlijken, besloten de partners die het Memorandum of Understanding voor het behoud, de bescherming en de herintroductie van de Spix’ ara hebben ondertekend, de krachten te bundelen door hun expertise, hun teams en hun financiële middelen te delen. Hun enige doel is de blauwe papegaai zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar zijn natuurlijke habitat, met de zekerheid dat hij zich daar kan ontwikkelen en er weer een stabiele en duurzame populatie ontstaat.

 

Zes concrete acties zijn al aangekondigd en/of gerealiseerd:

 

1.Bouw van een centrum voor behoud en voortplanting van de Spix’ ara midden in de Jardin des Mondes in Pairi Daiza :  de Pairi Daiza Foundation legt zich erop toe midden in de Jardin des Mondes in Brugelette het op één na grootste centrum ter wereld te bouwen en beheren voor het behoud en de voortplanting van de Spix’ ara. Het grootste centrum is dat van de stichting ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots) in Berlijn. Het centrum zal verschillende Spix’ ara-koppeltjes verwelkomen die door de stichting ACTP aan het centrum zijn toevertrouwd. Pairi Daiza zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de jongen die in Pairi Daiza geboren worden, kunnen worden vrijgelaten in hun natuurlijke habitat in Brazilië.

 

2. De Pairi Daiza Foundation stelt de Spix’ ara’s voor aan het grote publiek : de ACTP vertrouwt vier Spix’ ara’s (twee koppeltjes) toe aan Pairi Daiza, die door een Belgisch en internationaal publiek kunnen worden bezocht. Deze zeldzame vogels (tot op heden was er slechts op één plek ter wereld – in de zoo van Singapore – een koppel Spix’ ara’s te bezichtigen) moeten ook helpen het grote publiek te sensibiliseren omtrent de gevaren die wegen op de soort en op het programma dat is opgesteld door de ondertekenende partijen voor de herintroductie in het natuurlijke habitat. Met steun van de ACTP heeft de Pairi Daiza Foundation een nieuwe volière gebouwd die speciaal is ingericht voor deze buitengewone vogels. Dankzij de expertise van de teams van de ACTP is een team van verzorgers speciaal opgeleid voor de verzorging van deze ara’s.

 

3. Oprichting van natuurreservaten in Brazilië : om de terugkeer van de Spix’ ara’s naar hun natuurlijke habitat voor te bereiden, heeft de Braziliaanse overheid de oprichting van twee natuurreservaten in Caatinga(noordoosten van Brazilië) aangekondigd. Hier zal aan alle voorwaarden zijn voldaan om de overleving van de vrijgelaten papegaaien te garanderen. De oprichting van deze natuurreservaten en de beschermingsmaatregelen die daarmee gepaard gaan (zoals bescherming van de ara’s en hun habitat) is een onontbeerlijke voorwaarde voor de herintroductie van de soort.

 

4. Oprichting van een centrum voor acclimatisatie en herintroductie in Brazilië : dieren die in gevangenschap geboren zijn weer in de vrije natuur introduceren is een lang en moeilijk proces. De dieren moeten steeds stap voor stap worden voorbereid op het herontdekken van hun vrijheid. Deze aanpassingen naar leven in vrijheid kan een aantal maanden duren. Om de terugkeer van de Spix’ ara’s te vergemakkelijken en voor te bereiden, heeft de Braziliaanse overheid besloten om lokaal een centrum voor acclimatisatie en herintroductie op te richten voor de Spix’ ara. Dit centrum wordt gefinancierd door en genoemd worden naar de Pairi Daiza Foundation.

 

5. Vrijlating van de eerste tientallen Spix’ ara’s: zodra het centrum voor acclimatisatie en herintroductie in Brazilië is opgericht, kunnen we beginnen met de voorbereidingen voor de vrijlating van de Spix’ ara’s in door de Braziliaanse overheid gecreëerde natuurreservaten. In eerste instantie gaat het over een paar tientallen ara’s die geboren zijn in Duitsland bij de stichting ACTP. De kosten voor de overbrenging van deze vogels worden zowel door de ACTP als door de Pairi Daiza Foundation gedragen.

 

6. Programma voor de vrijlating van de Spix’ ara’s, verspreid over jaren: Het programma voor de vrijlating van de Spix’ ara’s stopt niet bij de eerste vrijlatingen in 2019. Om het succes van de operatie te garanderen, bereiden de partners een geleidelijke vrijlating van de papegaaien voor, waarbij er jaar na jaar Spix’ ara’s worden vrijgelaten tot de vogelpopulatie sterk en stabiel genoeg is om het overleven van de soort in zijn natuurlijke habitat te garanderen. Het zou mogelijk moeten zijn om per jaar een tiental Spix’ ara’s vrij te laten. Het gaat dan om vogels die geboren zijn in het centrum van de ACTP in Berlijn of in Pairi Daiza in België.

Doe een gift

De projecten in dit interventiegebied

Herintroductie monniksgier

Voor het eerst in de geschiedenis van Pairi Daiza is een dier dat in het park is geboren en opgegroeid terug uitgezet in de natuur. Het gaat om de jonge monniksgier Bernardus, die op 11 mei 2015 geboren werd. Lees meer !

Herintroductie van de Korhoen

De korhoen, het symbool van de Hoge Venen, is met uitsterven bedreigd. Lees meer !

Herintroduceren van Spix' Ara's in de natuur

Help ons om de Spix’ Ara te herintroduceren in de natuur! Lees meer !