Jaarrapport en financiering

Elk jaar zal een financieel rapport opgesteld worden waarin verslag wordt uitgebracht van hoe alle giften zijn besteed, aan iedereen die ons steunt.

ONS ENGAGEMENT :

Voor elke euro die ons u toevertrouwt, gaat 90 cent rechtstreeks naar onze projecten.