Het welzijn van dieren bevorderen

De Pairi Daiza Foundation heeft als doelstelling om natuurgebieden te beheren en te beschermen. Er kunnen op deze manier habitats ontstaan waar bedreigde diersoorten zich thuisvoelen en kunnen uitgezet worden. 

De gebieden die we beschermen en beheren :

Bevatten een onvervangbare en bedreigde biodiversiteit
Bevinden zich in België of het buitenland
Maken herkolonisatie door met uitsterven bedreigde diersoorten mogelijk
Kunnen ook dienen als uitzetgebied voor onze herintroductieprogramma's 

Deze beschermingsmaatregelen zijn essentieel om natuurlijke herkolonisatie, door inheemse diersoorten, mogelijk te maken. 

 

Tegen 2020 willen we :

Bijdragen aan het beheer en de bescherming van sites in België en het buitenland, met een totale oppervlakte van 10.000 hectare, en zo ruimte creëren voor herkolonisatie door inheemse diersoorten. Deze projecten streven er ook naar om de socio-economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen te bevorderen, door bijvoorbeeld eco-toerisme of door duurzame landbouw te steunen.