De bescherming, het behoud en de rehabilitatie van habitats, met het oog op een natuurlijke herkolonisatie van soorten

Naast de pedagogische rol die bestaat uit het het tonen van de wonderen van de biodiversiteit en het sensibiliseren van de bezoekers, wil de Pairi Daiza Foundation verder gaan en de natuur teruggeven wat ze ons geschonken heeft, door herintroductieprogramma's uit te werken die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Het programma moet een positief effect hebben op het ecosysteem, zonder andere dieren of de omgeving schade toe te brengen. 

De gevolgen van de herintroductie moeten aanvaardbaar zijn voor de verschillende actoren in de samenleving. 

De financiële en menselijke kost moet redelijk zijn in verhouding tot het voordeel dat het oplevert. 

De dieren waar we rond werken zijn :

De diersoorten in Pairi Daiza die we kunnen voorbereiden op een herintroductie in het wild
Dieren die volgens de IUCN ten minste als "kwetsbaar" geklassificeerd zijn
Diersoorten die belangrijk zijn voor het voortbestaan van lokale gemeenschappen.

 

Tegen 2020 willen we :

Herintroductieprogramma's uitwerken voor de zoogdieren uit de "terre des Origines", de Ringstaartmaki's van Nosy Komba, de vissen van "La Porte des Profondeurs" en de roofvogels uit ons roofvogeldorp. Deze projecten gaan hand in hand met de bescherming van natuurlijke habitats
en de strijd tegen stroperij en ontbossing. 

Om op lange termijn succesvol te zijn en om ervoor te zorgen dat onze projecten aanvaard worden door de lokale bevolking zal ieder herintroductieprogramma in samenwerking gebeuren met de lokale gemeenschappen, door hen te sensibiliseren en hen de positieve economische gevolgen ervan te laten zien.

 

 

De projecten in dit interventiegebied

Herstel van het koraalrif

Sinds 2015 werkt de stichting samen met de Indonesische ngo Lini aan het herstel van het koraalrif bij Bali. Lees meer !

Saint-Michel Freyr

Pairi Daiza Foundation tekent beheerscontact van het domein van Saint-Michel Freyr Lees meer !

Cap48

De Pairi Daiza Foundation heeft zich in 2015 verbonden aan Cap48 om projecten te financieren voor sociale en professionele integratie van gehandicapten. Lees meer !