Het herintroduceren van planten- en diersoorten in hun natuurlijke biotoop

"We kunnen niet langer tolereren dat dieren in kooien worden  gestopt en gewoonweg in leven worden gehouden. Dierentuinen hebben de verantwoordelijkheid om de specifieke noden van elk dier dat ze huisvesten te kennen en ze dienen deze dieren in een zo geschikt mogelijk verblijf te huisvesten" (M. Hutchins). 

De Pairi Daiza Foundation is zich bewust dat het leven in dierentuinen effect kan hebben op het gedrag van dieren. We analyseren dit gedrag door het te beschrijven, te meten en te kwantificeren en stellen vervolgens oplossingen voor om de dierenverblijven te verrijken. Het is niet voldoende om de dieren "afleiding" te bieden, maar de verzorgers en wetenschappers dienen samen een zo geschikt mogelijke habitat te ontwikkelen. 

Onze onderzoeken hebben eveneens betrekking op het beschermen van bedreigde diersoorten door remedies te ontwikkelen tegen ziektes en door de reproductie van deze dieren te bevorderen. Deze onderzoeken zijn het resultaat van een samenwerking tussen onze verzorgers en universiteiten of onderzoekscentra

 

Tegen 2020 willen we :

Aan andere Europese dierenparken richtlijnen kunnen geven, gebaseerd op concrete zaken die in Pairi Daiza verwezenlijkt werden,  om de leefomgeving van de dieren te verbeteren. 

Actief deelnemen aan de strijd tegen dodelijke ziektes bij olifanten. 

 

De projecten in dit interventiegebied

Herintroductie monniksgier

Voor het eerst in de geschiedenis van Pairi Daiza is een dier dat in het park is geboren en opgegroeid terug uitgezet in de natuur. Het gaat om de jonge monniksgier Bernardus, die op 11 mei 2015 geboren werd. Lees meer !

Herintroductie van de Korhoen

De korhoen, het symbool van de Hoge Venen, is met uitsterven bedreigd. Lees meer !

Herintroduceren van Spix' Ara's in de natuur

Help ons om de Spix’ Ara te herintroduceren in de natuur! Lees meer !