Visie en missie

Pairi Daiza betekent in het oud-Perzisch ‘afgesloten tuin’, het is de oudste benaming die de menselijke beschaving gaf aan het ‘paradijs’. De naam weerspiegelt perfect de visie van Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation : een klein paradijs creëren dat uitstraalt tot ver buiten de muren van ons domein.

Voor ons is een paradijs een plek waarin iedereen in perfect evenwicht kan leven, in harmonie met zichzelf en met de natuur. Uiteraard kunnen we deze droom niet alleen realiseren.

Daarom hebben we beslist onze krachten te bundelen samen met het publiek en binnen onze organisatie een nieuwe en onafhankelijke structuur op te zetten die de wetenschappelijke expertise en knowhow van al onze teams kan bundelen in welomschreven projecten : de Pairi Daiza Foundation.

De Pairi Daiza Foundation zal zijn eigen projecten ontwikkelen met als doel de bescherming van de biodiversiteit op onze planeet en het behoud en de ontwikkeling van bedreigde culturen en erfgoed.

De vier domeinen waarbinnen wij actief zijn :

  1. De bescherming van bedreigde leefomgevingen zodat bedreigde soorten zich op natuurlijke wijze terug kunnen ontwikkelen
  2. De re-introductie van bedreigde dier- en plantensoorten in hun originele biotoop
  3. Wetenschappelijk onderzoek
  4. Bescherming en behoud van mondiaal cultureel erfgoed

Omdat wij sterk geloven in de rijkdom van het uitwisselen en inzetten van menselijke ervaring en expertise zijn al onze projecten rechtstreeks gelinkt aan lokale initiatieven of personen die op het terrein actief zijn in één van deze vier thema’s.

Wij streven ernaar dat al onze projecten op termijn op zelfstandige basis kunnen verderbestaan, na onze financiële hulp bij het opstarten ervan. Daarom is het belangrijk ter plaatse een duurzame en economische basis te creëren, steeds in harmonie tussen mens en natuur, zodat de Pairi Daiza Foundation na verloop van tijd kan evolueren van een financierende naar een adviserende en omkaderende rol.